İsmail Arı

Özyeğin Üniversitesi - TTO ve Girişimcilik Direktörü