Odak Teknoloji Alanları

Teknolojinin her alanındaki başarılı girişimleri desteklemeyi hedeflesek de ülkemizin rekabet gücünü artıracak, yetkinlik kazanmanın daha önemli olduğu, katma değer oluşturacak teknolojilere odaklıyoruz.

  • Otonom Teknolojiler
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
  • Nesnelerin İnterneti
  • Akıllı Ağlar
  • Eğitim Teknolojileri

Günümüzdeki işlerin pek çoğu yakın zamanda robotlar tarafından, otonom bir şekilde yapılabilir hale gelecek. İnsansız araçlardan kontrol ve haberleşme alt bileşenlerine kadar otonom teknolojiler alanında çok geniş yelpazede iş fırsatlarına odaklanıyoruz.

İnternetin kullanımı ile birlikte geçirdiğimiz dönüşümden daha da ötesinin yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleşeceği düşünüyoruz. Geleceği şekillendireceğini düşündüğümüz pek çok teknoloji yapay zeka alt yapısı üzerinde kuruluyor. Derin öğrenme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme gibi konularda çalışan girişimleri desteklemeyi hedefliyoruz.

Nesneler, teknolojinin gelişmesiyle birlikle hem yetenekleri hem de ulaşılabilirliği artan algılayıcılar ve elektronik devlerle donatıldığında düşünme, hissetme, bilgi üretme ve yayınlama gibi özelliklere sahip oluyorlar. Nesnelerin interneti olarak tanımlanan bu kavram sayesinde insanlar daha sağlıklı ve verimli yaşayabiliyor, şehirlerimiz daha akıllı yönetilebiliyor ve üretim daha akıllı hale geliyor. Bu dönüşümü gerçekleştirecek girişimlerin doğmasını, büyümesini ve gelişmesini amaçlıyoruz.

Mobil telekom operatörlerinin yakın dönem yatırımlarının büyük bölümünü oluşturan yeni ağ teknolojileri sadece hız değil kapsama ve kalite alanında da sıçrama sağlıyor. Gelecek teknolojilerinin zorunlu kılacağı yeni nesil ağ teknolojileri büyük fırsatlar barındırmaktadır. 5G, düşük enerjili ağlar gibi alanlarda teknoloji geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bilgiye erişimin çok kolaylaştığı günümüzde öğrenme metotları da değişmeye başlıyor. Eğitimde teknolojinin kullanım alanları da çok çeşitlenmektedir. Teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini gördüğümüzde, teknoloji üreten bireylerin yetişmesinin ne kadar önemli olduğu da açık bir şekilde görünmektedir. Dolayısıyla teknoloji eğitimi ve eğitim teknolojilerine yönelik girişimlerin bu dönüşümde büyük rol oynayacaklarını düşünüyoruz.


Desteklerimiz

Ofis Alanı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde bulanan 1850 m2’lik girişim merkezimizde, girişimlere hem açık hem kapalı ofis imkanı sağlıyoruz.

Teknik Uzman Desteği

Finans, hukuk, teknoloji alanında konularının uzmanları ile merkezimizde gerçekleştirecekleri ofis saatlerinde sizleri bir araya getiriyoruz.

Ustalar

Her biri kendi alanında uzman gönüllü iş adamı, girişimci ve profesyonellerden oluşan “Ustalar” ile girişimcileri eşleştirerek düzenli bir usta-çırak ilişkisi oluşturuyor, girişimcilere rehberlik etmelerini sağlıyoruz.

Odak Teknoloji Kümeleri

Odak teknoloji alanlarında yer alan orta ve büyük ölçekli firmaların katılımıyla oluşturacağımız teknoloji kümeleri sayesinde girişimlere sektör görüşü, pilot uygulama yapma imkanı, olası satış ve yatırım görüşmeleri planlama gibi destekler sağlıyoruz.

Eğitim

Seçilen girişimlere ihtiyaçlarına özel eğitim, seminer ve buluşmalar düzenliyoruz.

Girişim Atölyesi

Seçilen girişimlere merkezimizde bulunan prototipleme atölyesinde ürünlerini geliştirme imkanı sağlıyoruz.

Yatırım

Seçilen girişimlere 100 bin TL’ye kadar yatırım sağlıyoruz.


Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle

Bir toplum ve ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İş Birliklerimiz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın teknoloji üreten bir nesil yetiştirme misyonunda yanında yer alan destekçilerimize teşekkür ediyoruz.